24.06.13

Звіт директора Чутівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Соколова І.В. про свою діяльність на посаді протягом 2012-2013 навчального року

 
   Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувався Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу школи та керівника загальноосвітнього навчального закладу.

1.     Загальна інформація про школу.

     Чутівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів є колективною власністю Чутівської районної ради Полтавської області. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти Чутівської РДА, якому делеговані відповідні повноваження. Будівля школи прийнята в експлуатацію 1968 року, земельна ділянка, яка належить школі має площу 2,5 га. У 2012-2013 навчальному році працювало 46 педагогів та 25 працівників з числа обслуговуючого персоналу – всього 71 працівник. Навчання завершило 552 учні у 27 класокомплектах, середня наповнюваність класів становить 20,4 учнів. Три перші класи школи здобували освіту на базі дошкільних закладів «Веселка» та «Світанок». 

2.     Кадрове забезпечення.

      У 2012-2013 навчальному році штатними працівниками Чутівська школа була забезпечена на 100% згідно штатного розспису затвердженого начальником відділу освіти молоді та спорту Чутівської РДА. У зв’язку з економією коштів в освіті району, на початку навчального року не були введені у нашій школі додаткові посади передбачені Типовими штатними розписами, затвердженими наказом міністерства освіти ще у 2010 році. Для нашої школи це: 0,5 ставки заступника директора школи з виховної роботи, 1 ставка керівника гуртка, 0,5 ставки керівника гуртка військово-патріотичного напрямку, 1 ставка соціального педагога, 1 ставка інженера-електроніка, 1 ставка інженера з охорони праці, 1 ставка електромонтера. Всього 6 ставок! Ці працівники значно б покращили окремі ділянки роботи школи. Зрозуміло дані обов’язки безкоштовно виконують інші працівники школи, але це не правильно і не ефективно. Взяти наприклад обслуговування комп’ютерної техніки школи. А це 35 комп’ютерів, 3 мультимедійні комплекси, 7 принтерів та інша оргтехніка. Хто їх повинен обслуговувати? Зрозуміло окремий фахівець, як у інших бюджетних установах. А у нас це головний біль учителів інформатики та директора школи. Не кажучи про утримання веб-сайту школи, та впровадження електронного журналу з щоденним його поповненням, що вимагає міністерство освіти. Це саме можна сказати і про охорону праці та інші напрямки роботи.
    Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників, але останнім часом через зменшення педнавантаження  адміністрація школи змушена донавантажувати учителів предметами, що не відповідають фаху (образотворче мистецтво, історія, художня культура, основи здоров’я, тощо). Це негативне явище для великого навчального закладу.
    Адміністрація школи приділяє велику увагу вмінню педагогів користуватись комп’ютерною технікою у своїй роботі та при підготовці до уроків. Незважаючи на труднощі, за сприяння відділу освіти я домігся цього року отриманню для нашої школи нового кабінету математики з мультимедійною дошкою. На черзі отримання кабінету фізики з аналогічним обладнанням. З нового навчального року адміністрацією школи буде сплановано максимальне використання нової техніки на уроках. І не тільки вчителями математики та фізики. Якщо вчитель не може чи не хоче застосовувати інформаційні технології у своїй роботі – у нашій школі йому робити нічого. Це дороговартісне обладнання не повинне простоювати. Бо бажаючих його отримати з інших шкіл достатньо. І відділ освіти йде нам на зустріч для покращення ефективності навчально-виховного процесу саме у нашій школі. А забрати обладнання в іншу школу так само легко, як і надати його.
       По якісному складу педагогічних працівників наша школа є одним з лідерів у районі. Всі (47 педагогів) мають вищу педагогічну освіту, більша частина  педколективу, а це 32 учителя має вищу кваліфікаційну категорію та звання, що говорить про значний потенціал нашого колективу. Першу кваліфікаційну категорію мають 9 учителів, другу - 3 , спеціалістів – троє. Значна кількість педагогів мають звання: «Старший учитель» - 17, «Учитель методист» - 6.  Середній педагогічний стаж учителів по школі на кінець навчального року становить 26 років.
     Всього за минулий рік навчальний план Чутівської школи містив 763 години предметів інваріантної та варіативної частини, курсів за вибором та факультативів, що на 56 години більше ніж показник минулого року. Середнє тижневе навантаження педагогічних працівників по школі становило 18,1 год. що майже однаково з показником минулого року. За статистикою середній рівень заробітної плати вчителів Чутівської школи найвищий серед шкіл району і на мою думку це хороший показник. Він досягнутий за рахунок нормального навантаження та сприяння адміністрації школи у тому, щоб педагоги підвищували свій професійний рівень, фаховість та заслужено отримували підвищені кваліфікаційні категорії та педагогічні звання згідно своїх результатів роботи. Я вважаю, що всі наші педагоги мають звання і категорії, які відповідають їх фаховому рівню.
    
Методична робота.

    Вже не один рік педколектив працює над проблемою «Формування самоосвітньої компетентності в процесі навчання і виховання». Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада, яка працює на базі шкільного методичного кабінету.
     За активної участі та співпраці досвідчених педагогів з адміністрацією школи проходять предметні тижні, методичні засідання, тощо. Для ефективного впровадження сучасних методичних напрацювань у школі діє методичний кабінет, де зосереджені всі необхідні матеріали, працюює три комп’ютерні комплекси, комп’ютери адміністрації школи, секретаря, які об’єднані у спільну мережу та підключені до мережі Інтернет. На комп’ютері директора школи, який виконує роль шкільного сервера, акумулюються необхідні мультимедійні матеріали з різних предметів, які можна використовувати з будь-якого робочого місця чи демонструвати на мультимедійній дошці у комп’ютерному класі.
     Адміністрація школи велику увагу приділяє організації роботи шкільних методичних об’єнань і груп. У школі ефективно працювали: дослідницька лабораторія вчителів початкових класів, методичні об’єднання учителів-філологів, математики і фізики, учителів природничих дисциплін, трудового навчання, вчителів фізкультури і ЗВ, семінар практикум учителів іноземної мови, та дві творчі групи учителів початкових класів. Результативною була робота всіх методичних об’єднань та груп.   Учителі провели відкриті уроки, виховні заходи, ділились досвідом роботи по проблемах, зросла їх педагогічна майстерність.
     Педагоги школи йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. Адміністрація школи наполегливо працює над тим, щоб з кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджувало все більше і більше педагогів школи. Крім інформаційно-комунікаційних технологій використовуюься у навчально-виховному процесі також проектно-рефлексивні, модульні технології, технології продуктивного навчання та інші інтерактивні методики. 
     Наша школа є учасником проекту від Майкрософт «Школи-новатори». В рамках проекту протягом навчального року директор школи взяв участь у кількох он-лайн вебінарах. Взагалі останнім часом вебінар, як форма дистанційного навчання стає все більш популярною, адже дає змогу начати респондентів на відстані – через мережу Інтернет.
           У 2012-2013 навчальному році адміністрація школи організувала атестацію педагогічних працівників. Атестувалося 11 учителів школи. За результатами атестації вісьмом педагогам підтверджено кв. категорію «Спеціаліст вищої категорії», двом підтверджено звання «Старший учитель», двом колегам присвоєно кв. категорію «Спеціаліст вищої категорії», одному  – присвоєно кв. категорію «Спеціаліст першої категорії»., що одному колезі підтверджено першу кваліфікаційну категорію, одному учителю підтверджено, а одному присвоєно звання «учитель-методист».  Адміністрація школи протягом року вивчала роботу цих вчителів, коригувала їх діяльність, сприяла їхній участі у ярмарці педтехнологій, та проведенню семінарів. Прикро, що один учитель не отримав той результат на який очікував. Але при підвищенні категорії повинні реально покращуватися результати роботи, чітко простежуватись виконання усіх вимог сучасного педагога.
          Учителі школи активно залучаються до роботи у районних семінарах, засіданнях творчих та ініціативних груп, науково-практичних конференціях тощо. Так, на базі Чутівської школи у навчальному році було організовано та проведено 9 районних семінарів де наші учителі показали свою майстерність, здобутки та поділилися досвідом з колегами з інших шкіл.
     За сприянням і наполяганням адміністрації школи у цьогорічному районному конкурсі «Учитель року» взяли участь три наші колеги: Рябко А.М., Глузд О.П., Марсаутова Л.Л.. За вимогою дирекції школи педагоги школи, які атестуються та інші досвідчені вчителі обовязково подають свої розробки на ярмарку педагогічних технологій. У 2012-2013 навчальному році на районний конкурс було представлено 8 якісних розробок учителів по проблемах, над якими вони працюють. Цього року ми запровадили представлення напрацювань  вчителів, що атестуються, у вигляді електронного портфоліо, яке можна поповнювати щороку власними доробками та інформацією. Ця форма накопичення інформації сподобалася більшості педагогів, бо вона зручна і наглядна, але потребує певних навичок роботи з комп’ютером.
     Матеріали про діяльність наших вчителів, фотозвіти та відеофрагменти їх уроків та інших заходів знаходять своє відображення на веб-сайті Чутівської школи, але за браком часу я особисто не маю змоги повноцінно адмініструвати цей ресурс, тому цього року поповнення сайту інформацією відбувалось повільно. З нового навчального року є наміри залучити до цієї відповідальної роботи групу учнів під керівництвом педагога-організатора.
     Активну участь взяли наші педагоги у районному етапі конкурсу «Золотий фонд уроків Полтавщини» у номінації мультимедійний урок. Було представлено 10 розробок. Лише кілька розробок надали інші школи району. Троє наших педагогів взяли участь у обласному етапі конкурсу. Глузд О.П. стала лауреатом цього педагогічного конкурсу і була нагороджена дипломом. Її розробка розміщена на сайті ПОІПОПП.
     Фесенко Ірина Миколаївна взяла участь у районному і обласному етапі всеукраїнського конкурсу «Класний керівник 2013 року». У обласному конкурсі виборола друге місце, що є високим показником для Чутівського району.
     Адміністрація школи приділяє велику увагу популяризації напрацювань педагогів школи у фахових виданнях, спеціалізованих веб-сайтах. Так 16 розробок наших колег були надруковані у журналах, газетах, посібниках, або висвітлені на веб-ресурсах: Рубель Т.О. – 4 розробки у журналі «Початкове навчання», газеті «Початкова освіта», та методичному посібнику «Проекти в початковій школі» видавництва «Шкільний світ», Рябко А.М. – розробка уроку на сайті «Освіта.ua», Новак Л.М., розробки на сайті «Учительський журнал он-лайн» та сайті початкових класів, тумачок Л.П. – розробка виховного заходу на сайті «Учительський журнал он-лайн», Лещенко О.П. – конспекти уроків на сайті «Учительський журнал он-лайн», також на сайті «Учитель – учителю учням та батькам» розміщено розробки  Котко л.Ф., Дробніч Г.І., Крамової О.М., Рубель Т.О..
     Як директор школи я також намагаюсь співпрацювати з редакцією газети «Директор школи» видавництва «Шкільний світ». Цього навчального року були надруковані мої матеріали по організації харчування (20 друкованих аркушів) у посібнику «Організація харчування у навчальному закладі» за вересень 2012 року та звіт директора школи (на 7 друкованих аркушах), як зразок у журналі «Директор школи. Шкільний світ» №7 за квітень 2013 року.
          Значною подією у житті нашої школи і нашого району стала участь Чутівської школи у Всеукраїнській акції «Нові стандарти – нова школа» по обміну досвідом з підготовки шкіл до впровадження нових стандартів у початковій та середній школі. 18 червня наша школа приймала делегацію освітян Оржицького району. Колектив творчо підійшов до даного заходу, показав імпровізовані виховні заходи, відбувся обмін досвідом. Делегація була вражена роботою колективу. Вчора 20 червня директор школи у складі делегації Чутівського району відвідав Гребінківський район з аналогічною метою та ознайомився з роботою освітніх закладів.
     
3.     Навчальна діяльність учнів.

     Протягом 2012-2013 навчального року, робота педколективу була спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання школярів. Велика увага у школі приділяється охопленню дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2012 року до першого класу були залучені всі діти, які не мали протипоказань по здоровю і яким виповнилось 6 років, а це 64 учні. Було сформовано 3 перші класи, що є позитивною тенденцією, адже три останні роки ми набирали лише по два перші класи, що позначиться значним зниженням кількості годин у середній та старшій школі у найближчі роки.
     За ініціативою адміністрації школи та з метою спеціалізації навчально-виховного процесу у старшій школі у нашому навчальному закладі вже не один рік існує відпрацьована система роботи за універсальним профілем навчання. Вона забезпечується за рахунок годин варіативної складової навчального плану спецкурсами за вибором: в 10 кл.: «Основи науки про мову», «Готуємось до ЗНО»(математика) , узагальнення курсу “Загальна біологія”,  в 11 кл. - «Мова як генетичний код народу»,  узагальнення курсу «Загальна біологія», «Готуємось до ЗНО»(математика).
    Адміністрація школа активно сприяє участі учнів школи у міжнародних інтерактивних учнівських конкурсах. Для ефективної організації цих конкурсів призначені шкільні координатори з числа учителів відповідного фаху. Кількісні результати участі учнів нашої школи цього навчального року:
«Кенгуру» - 106 учасників;
«Колосок» - 95 учасників;
«Веселий колосок» - 78 учасників;
«Русский медвежонок» - 50 учасників;
«Левеня» - 40 учасників;
 «Грінвіч» - 37 учасників;
«Бобер» - 9 учасників.
«Лелека» - 48 учасників
«Лукоморье» - 14 учасників.
«Юніор» - 70 учасників;
Мовно-літературний конкурс ім.. Тараса Шевченка – 7 учасників.
Мультитест (укр..мова. укр..літ. математика, англ..мова, історія) – 119 учасників.
        Всього 673 учасника, що на 155 учасників більше ніж минулого року.
    Дирекція школи велику увагу приділяє організації роботи у школі з обдарованими дітьми, як основному показнику навчально-виховної діяльності, а тому кожного року у цьому напрямку наш навчальний заклад є лідером у районі.  На цьогорічний районний конкурс-захист МАН було подано 10 робіт, 8 із них здобули перемогу. Велика заслуга в цьому вчителів, які готували дітей до конкурсу, рецензували наукові роботи.
      Досить хороші показники участі наших школярів у районних предметних олімпіадах.  82 кращі учні нашої школи брали участь у цих конкурсах. З них стали призерами 55 учнів. Учениця нашої школи Петренко Катерина захищаючи честь району на обласних предметних олімпіадах здобула призові місця відразу з двох предметів: з російської мови та літератури і української мови та літератури. Дуже погано те, що відділ освіти не фінансує поїздки наших учителів з учнями на ці навчальні конкурси і учителі змушені витрачати власні кошти. Не кажучи про заохочення та преміювання педагогів, які виховали переможців олімпіад.
      Дирекція школи значну увагу приділяє якості навчальної діяльності педагогів. Від ефективності організації та управління навчально-виховним процесом у школі залежить і успішність учнів. Порівняно з минулим роком вона помітно зросла. З 488 учнів 2-11 класів, які підлягають оцінюванню,  високий рівень показали 45 учнів (9%), достатній – 197 учнів (40%), середній рівень – 244 учні (50 %), початковий рівень – 5 учнів (1%). Дві випускниці 11-го класу отримали золоту медаль за високі досягнення у навчанні, а 10 випускників 9-х класів – свідоцтва з відзнакою.


4.     Зовнішнє незалежне оцінювання.

     Вже шостий рік в Україні йде впровадження процесу зовнішнього незалежного оцінювання учасників вступної кампанії у ВУЗи. Обов’язок адміністрації школи полягає у інформуванні батьків та учнів та організації відповідної підготовки з предметів, які виноситимуться на тестування. Дирекція школи провела учнівські та батьківські збори, детально проінформувала учасників зібрань про нововведення, створила шкільний куточок ЗНО, розмістила відповідні методичні матеріали на сайті школи.
     Головне управління освіти і науки Полтавської області з цього року почало проводити моніторинг успішності випускників по результатам ЗНО та визначати своєрідні рейтинги та антирейтинги районів. Відповідно були проведені наради у Полтаві з освітянами районів. Під час нарад характеризувалася робота по підготовці випускників по окремим школам. Мені було приємно, що під час звіту представників регіонального центру оцінювання якості освіти та спеціалістів ГУОН негативних відгуків в адресу Чутівської школи не було, що не скажеш про деякі навчальні заклади району, в т.ч. і Артемівську школу. У порівнянні з результативністю інших шкіл Чутівщини наші випускники при вступі традиційно показують успішність на порядок вище.

5.     Виховна та позакласна робота.

     Адміністрація школи, вчителі глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому дирекція школи визначила пріоритетні питання у виховній роботі школи, це: забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації.
       Надзвичайно активну участь наша школа бере у районних і обласних виховних заходах: 
·        День фізкультурника.
·        День селища.
·        Свято до Дня працівників освіти.
·        Районні новорічні свята.
·        Свято до Дня збройних сил України.
·        День Перемоги.
·        Заходи пам’яті жертв Голодомору.
·        Захід до річниці виведення радянських військ з Афганістану.
·        День Довкілля.
·        Районні заходи, конкурси для дітей з обмеженими фізичними можливостями «Джерело надії», «Повір у себе»
·        Численні конкурси малюнків: «Красуйся селище моє», «Податки очима дітей», «Зупинимо СНІД доки він не зупинив нас», та інші.
·        Районний огляд команд КВК (1 місце, учасники зонального конкурсу)
·        Районний огляд художньої самодіяльності
·        Фестиваль «Крила надії».
·        Обласні спортивно-патріотичні змагання «Зірниця» (2 загальнокомандне місце).
·        Зональний конкурс екологічних агітбригад (2 місце).
·        Зональні змагання «Козацький гарт» (1 місце), обласні змагання (5 місце);
·        обласне культурно-мистецьке свято «Маріїна долина»;
      Працюючи над проблемою «Формування ключових соціально-позиційних компетенцій школярів у процесі виховання», адміністрація школи організовує тісну співпрацю і взаємодію з іншими закладами та установами з метою поглиблення та удосконалення виховної роботи з учнями. Протягом року організовано спільні заходи з районним будинком дитячої та юнацької творчості, районною бібліотекою, працівниками районного музею, музичною школою, лікарями Чутівської ЦРЛ, райвійськкоматом, центром зайнятості, управлінням юстиції, районним відділом МНС, численні зустрічі з працівниками райвідділу міліції з питань профілактики правопорушень, попередження дитячого травматизму на автошляхах.
     Протягом року адміністрацією школи заплановано та проведено предметні та виховні тижні, місячники: географії, початкових класів, англійської мови, економіки, фізики та астрономії, правознавства, місячник правових знань та правової освіти; олімпійський тиждень, тиждень козацької слави, тижні поезії, пісні, танцю в рамках місячника худ.-естетичного виховання, тиждень профорієнтаційної роботи,тижні безпеки життєдіяльності. Результати участі у цих заходах відображені у відповідних наказах.
      Активним у житті школи було учнівське самоврядування. У школі діє система самоврядування «Шкільний парламент». Члени парламенту тісно співпрацюють з керівництвом школи, допомагають у роботі: слідкують за чергуванням учнів, роблять рейди-перевірки класних куточків, санітарного стану класних кімнат, явки учнів на перший урок, організовують вечори відпочинку, допомагають у проведенні спортивних заходів. У листопаді місяці за ініціативою дирекції була організована екологічна акція по збору макулатури. Кошти від реалізації вторинної сировини витрачені для проведення шкільних новорічних заходів та закупівлі учням школи солодких подарунків.
   За допомогою активістів парламенту під керівництвом адміністрації школи, педагога-організатора, учителів, класних керівників були організовані традиційні масові шкільні заходи:
1.     Свято Першого та Останнього дзвоника
2.     Посвята у козачата (2-3 класи)
3.     Шкільний конкурс КВК.
4.     «Нумо, хлопці!».
5.     «Нумо, дівчата!».
6.     Вечір до дня Святого Валентина «на крилах любові».
7.     «Посвята у старшокласники».
8.     Новорічні свята,
9.     «Останній бал Наталки»,
10.                      Випускний бал.
     Приємно, що на ці шкільні заходи приходить значна кількість глядачів: учнів їх батьків, випускників минулих років, жителів селища. Також організовувалися численні шкільні дискотеки самими учнями з використання шкільної звукопідсилюючої техніки і світлового обладнання. Дозвілля дітей у вечірній час було організоване згідно можливостей школи та на високому рівні.    
     Згідно річного плану, щопонеділка організовуються та проводяться загальношкільні лінійки, де учні звітувалися за стан чергування по школі, проведену роботу, проводили пізнавальні «хвилинки». Дирекція нагороджує грамотами і цінними подарунками кращих учнів. Підсумок роботи шкільного самоврядування, звіти про проведені заходи систематично висвітлювалися на шкільному веб-сайті.
    
6.     Правовиховна робота.

       Протягом навчального року адміністрація школи зосередила свої зусилля на пошуках таких форм і методів виховного процесу, які б забезпечували об’єднання зусиль педагогів і ініціативи дітей, спільні дії сім’ї, громадськості, спрямованих на попередження правопорушень серед підлітків та учнівської молоді. Кожного навчального року правовиховна робота школи є на особливому контролі у директора та здійснюється за трьома напрямками:
- правоосвітницька робота з учнями;
- правова освіта батьків;
- профілактика правопорушень.
      У школі протягом 2012-2013 навчального року було організовано такі форми правового навчання і виховання:
- місячник правових знань (жовтень-листопад)
- тематичні загальношкільні лінійки та класні години на правову тематику,
- зустрічі з начальником районного відділу юстиції
- виставки малюнків.
- бесіди на правову тематику.
- анкетування,
- зустрічі, бесіди, круглі столи з працівниками правоохоронних органів
- уроки, конкурси з правознавства.
- індивідуальні бесіди дирекції школи з важковиховуваними учнями.
- відвідування проблемних сімей вдома.
       Практичним психологом школи регулярно і ефективно проводяться корекційно-розвивальні заняття з учнями групи ризику та учнями, що потрапили у складні життєві умови. Для контролю за дітьми з групи ризику та з неблагополучних сімей складено відповідні списки (покласно та загальношкільні). Та все ж за звітній період траплялись випадки протиправної поведінки учнів, зокрема тютюнопаління під час перерв, агресивна поведінка, пропуски занять без поважних причин, розпиття слабоалкогольних напоїв у вечірній час, пошкодження шкільного майна. Проте, за рахунок постійної профілактичної роботи у школі, співпраці з органами внутрішніх справ, комісією у справах неповнолітніх при Чутівській РДА на обліку в кримінальній міліції у справах неповнолітніх Чутівського РВ УМВС учні Чутівської школи відсутні вже кілька років.

7.     Соціальний захист дітей.

     Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством та є на особливому контролі у дирекції школи. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становить:
-         учнів-сиріт та позбавлених батьківського піклування -2
-         діти-інваліди – 9
-         чорнобильці – 10
-         учнів з малозабезпечених сімей – 28
-         учнів з неповних сімей – 149
-         учнів з багатодітних сімей – 54
-         діти-напівсироти – 30
-         діти з неблагополучних сімей – 2
-         учнів, що стоять на внутрішкільному обліку – 5
     Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи. Для них була організована участь у таких заходах: районний та обласний фестиваль «Повір у себе» (учені школи стали лауреатами обласного конкурсу та нагороджені дипломами і цінними подарунками), участь у новорічних заходах з подарунками, безкоштовне відвідування вистав у РБК, подарунки до нового навчального року за кошти центру соціальних служб для молоді. Також за бюджетний кошт діти з малозабезпечених сімей та діти позбавлені батьківського піклування, сироти щоденно отримують безкоштовне гаряче харчування у шкільній їдальні. З опікунами дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування підтримується постійний зв'язок класних керівників, практичного психолога, дирекції школи.

8.     Профорієнтаційна робота.

    Професійна підготовка молоді починається ще у шкільні роки. Завдання школи – підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційну роботу адміністрація школи здійснює під час навчально-виховного процесу: організація виховання трудових навичок у школярів під час прибирання шкільного подвір’я, класних кімнат, участь у Дні довкілля, розширення знань про професії на уроках, а також під час навчальних екскурсій та позакласних заходів, співпраця з районним центром зайнятості. З учнями школи проводять ознайомлюючи бесіди представники навчальних закладів м. Полтави та м. Харкова.
      Профорієнтаційна робота з учнями, високий рівень підготовки старшокласників свідчить про те, що кожного року випускники школи в основному працевлаштовані.  Так з 62 випускників 9 класів 2012 року всі працевлаштовані: 35 учнів пішло до 10 класу нашої школи, 4 – коледжі, 2 - ліцеї 21 – ПТУ. Серед 47 випускників 11-х класів 30 вступило до ВУЗів, 11 - у коледжі, 6 - у ПТУ. Як бачимо серед випускників стає популярною середня професійна освіта.

9.     Співпраця з батьками.

      Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому керівництво школи та педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Чергові з числа батьків слідкують за порядком під час деяких наймасовіших загальношкільних заходів, беруть шефство над підлітками, що знаходяться на внутрішкільному обліку. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої спостереження заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень, складають картки відвідування, акти обстеження матеріально-побутових умов сім’ї. Ці матеріали періодично перевіряються адміністрацією школи та приймаються відповідні рішення. У деяких випадках матеріали направляються для реагування у районні соціальні служби.
      Дуже велика допомога батьківських комітетів школи здійснюється по організації ремонтів класних кімнат та залучення для цього благодійних коштів. Майже 10-15 тис. грн. щороку залучається батьківських коштів та робочих рук на підготовку класних кімнат до нового навчального року. За це їм низький уклін і велика вдячність, адже фінансування цих потреб школи цього року з рахунку відділу освіти майже відсутнє по причині дефіциту освітянського бюджету.
     

10.                       Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників.

      Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний кабінет. Два кваліфіковані медичні працівники організовують систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань, контролюють санітарно-гігієнічний стан та слідкують за організацією приготування страв у їдальні. Продовжує працювати кабінет стоматолога, де працює лікар та медсестра Чутівської ЦРЛ по обслуговуванню дітей не тільки школи, а й району. Щорічно весною і влітку до початку нового навчального року на базі центральної районної лікарні діти проходять медичне обстеження. Адміністрація школи співпрцюючи з Чутівською ЦРЛ контролює цей процес. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Медичне обслуговування працівників школи організовано також на базі Чутівської ЦРЛ.  Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд  у серпні за графіком кабінету профогляду медичної установи. Працівники їдальні проходять медичні  огляди два рази на рік. Проходження медичних оглядів, заповнення медичних книжок працівників постійно стоїть на особистому контролі директора школи.
          Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для  раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується кількома нормативними документами. Згідно них дирекція школи щороку організовує процес харчування, чітко розподіляючи обов’язки між відповідальними. Учні 2-4 класів забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням на суму 5,5 грн. в день. Гаряче харчування  близько 300 учнів 2-11 класів відбувається згідно узгодженого графіку на 1-4 перервах у їдальні школи. Як додаток до денного раціону дітей у школі працює добре обладнаний та наповнений широким асортиментом продукції буфет, який орендує приватний підприємець Двужильний.
     Цьогорічними цікавими оздоровчо-просвітницькими заходами у школі були бесіди, зустрічі учнів та працівників з лікарями ЦРЛ, показ відеофільмів про шкідливі звички, поширення хвороб, виступи шкільної медсестри на виховних годинах. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «заходи по збереженню життя і здоров’я дітей» де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.
     Цікаво і змістовно організовано цьогорічне оздоровлення молодших школярів у пришкільному таборі «Веселка». Цьому передувала значна підготовча робота: проводилися бесіди з батьками, готувалася необхідна документація, складався коштори, раціонально розподілялися кошти. Цього року вихованцями табору стали 80 учнів школи, що є аналогічним показником у порівняно з минулим роком. Батьківська доплата становить як і минулого року 120 гривень, хоча це й найбільше в районі, але на мій погляд у питанні оздоровлення дітей повинна бути якість, а не кількість. Крім цього було залучено  близько 1 тисячі гривень спонсорської допомоги. Ця сума враховує не тільки витрати на харчування, але й витрати на культмасову роботу: організацію екскурсій, перегляд вистави обласного театру ляльок.  З дітьми щодня проводилися  цікаві виховні заходи: уроки рукоділля, конкурси, ігри, спортивні змагання, де розігрувалися призи. Вихованці табору відвідують річку, щоденно вживають свіжі овочі та фрукти, раціон доповнюють солодощі.  Дивує позиція деяких батьків, які не бажають віддавати свою дитину до оздоровчого табору, де вона майже місяць буде доглянута, накормлена та задіяна у цікавих колективних розвиваючих заходах. Хоча цього року кількість вихованців збільшилася, але все одно вона дещо менша від запланованої, це є нашим недопрацюванням - ми погано переконуємо батьків, але ще однією причиною є те, що багато дітей просто не хочуть ще місяць перебувати у школі, а декого батьки відправляють у позаміські табори за межі Чутового.

11.                       Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

       Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу  визначається у діяльності директора школи, як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі на початку навчального року призначається  відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створюється служба з охорони праці, сплановуються першочергові заходи.
      На початку навчального року,  напередодні канікул та святкових днів організовується проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено два куточки з безпеки життєдіяльності. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на оперативних нарадах. Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Разом з тим залишаються високими показники  травматизму дітей під час навчально-виховного процесу та, особливо, у побуті. Протягом навчального року трапилось 4 випадки травмування учнів у школі. Це стається в основному під час перерв, коли діти залишаються без стовідсоткового нагляду з боку учителів. В школі розроблено низку заходів, щодо попередження  травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями та учнями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи з метою недопущення виникнення травм у майбутньому. Але основна причина великої кількості травм полягає у неякісному харчуванні дітей і як наслідок зниження міцності кісток та поганим здоров’ям дітей. При незначному падінні чи легкому забої трапляються черепно-мозкові травми, перелами кісток, що раніше не спостерігалося. Школа і відділ освіти стурбований постановкою деяких діагнозів у лікарні стосовно черепно-мозкових травм, були розмови з працівниками Чутівської ЦРЛ, була навіть перевірка з обласного Управління охорони здоров’я, яка підтвердила перевищення діагнозів. Але деякі лікарі ставлять сумнівні діагнози десятками, створюючи проблеми школам району.

12.                        Співпраця з профспілкою.

   У зв’язку з перебуванням у відпустці по догляду за дитиною голови Яни Вікторівни, ці обов’язки виконує її заступник Овчаренко Ірина Петрівна. Профспілковий комітет незалежної профспілки спільно з адміністрацією школи протягом року організовував на хорошому рівні різноманітні заходи у колективі: екскурсію, свята, вітання іменинників та ювілярів, фінансову допомогу колегам Але останнім часом спостерігаються деякі негативні моменти відсторонення деяких працівників школи від життя колективу – вони не хочуть брати участь у профспілкових святах, малоактивні у громадських дорученнях, тощо. Авторитету і поваги відособлене перебування у школі їм не додає. Та й думка у адміністрації школи про них формується зовсім інша. Потрібно самим для себе створювати позитивні враження у житті, бути активнішими і не чекати, що хтось прийде і буде упрошувати прийти на ці заходи. Як керівник великого колективу, я завжди сприяю роботі профспілки, організації колективних заходів і сам у них беру активну участь. Мною знято багато фото і відеоматеріалів про життя колективу, їх люб’язно надаю бажаючим. Пам’ять про найкращі події нашого колективу повинна обов’язково залишатися.
     
14.                       Фінансово-господарська діяльність.

      Будівля школи прийнята в експлуатацію 45 років назад. Але незважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом, батьками постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться відділом освіти Чутівської РДА. Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати, надбавок, доплат працівникам школи.
     Значною подією у історії школи став капітальний ремонт вікон, зовнішніх дверей та фасаду школи. Фінансування відбувалось за рахунок так званих «зелених інвестицій» наданих Україні по Кіотському протоколу. За сприяння народного депутата України Олексія Володимировича Лелюка ці кошти були спрямовані у його виборчий округ: Козельщинський, Машівський, Карлівський, Котелевський, Новосанжарський, Чутівський райони. За даними сайту державного агентства екологічних інвестицій на ремонт Чутівської школи було виділено 2,3 млн. гривень, замовником проекту виступила Полтавська обласна рада. Розпорядником коштів -  одна з донецьких приватних фірм, яка визначила виконавців робіт з м. Полтави (ПП Зінов’єв та інші). Основні роботи по заміні вікон, дверей, утепленню фасаду були виконані у літньо-осінній період, але роботи тривають, влітку заплановані роботи по виготовленню зовнішніх відкосів та зняттю монтажної піни, етикеток.
    Мабуть вперше за багато років взимку ми мали температуру приміщень не нижчу за норму і це завдяки енергозберігаючим технологіям.
     Працівниками централізованої бухгалтерії шкіл Чутівського району планово проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування та списання немає.  
    Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Подвір’я школи доглядається учнями, обслуговуючим персоналом, на квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються школярами, своєчасно обрізуються дерева, кущі. Турбують лише постійні засухи влітку через які рослинність у школі висихає. Організовується скошування трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території школи. Підтримується у належному робочому стані каналізаційні мережі та колодязі. Систематично асенізаційним автомобілем госпгрупи відділу освіти відкачуються та вивозяться нечистоти.
    Повноцінна підготовка нашої школи до нового навчального року стає проблематичною через відсутність коштів, які повинні виділятися на ці потреби розпорядником - відділом освіти. Цього року фінансування нашої галузу у районі є кризовим. Через велику кількість закладів освіти та малу кількість учнів у них цього року не вистачає коштів навіть на захищені статті – зарплату, енергоносії. Оптимізація мережі шкіл останніми роками майже не проводилась і це далося взнаки. Зрозуміло для нормальної підготовки школи до нового навчального року будуть задіяні всі трудові і фінансові резерви і школа, як завжди, в основному буде готова до роботи. Цього року на утримання навчального закладу було використано у вигляді близько 10 тисяч гривень позабюджетних коштів з спецрахунку школи, 10 тисяч гривень спонсорських коштів та близько 15 тисяч благодійних коштів батьків. Батьківськими колективами проведено ремонти у класних кімнатах. У кінці навчального року через брак коштів на лікарські засоби медпункту школи, миючі та дезінфікуючі засоби для туалетів, їдальні адміністрація школи вийшла з проханням до батьків про допомогу. За рахунок співпраці класних керівників з батьківськими комітетами було залучено 3800 грн. на ці потреби, які надійшли на спонсорський рахунок школи. Цих коштів вистачить на ці нагальні потреби протягом року. Депутатом районної ради, фермером Грековим Михайлом Миколайовимчем був зроблений досить коштовний подарунок школі – закуплено нові меблі у одну класну кімнату. Фермер Двужильний допоміг у прокладенні електрокабелю, який згорів перед першим вересня і знеструмив половину приміщень головного корпусу школи., фермер Дмитренко («Сіріус») допомагає у виготовленні технічної документації на земельну ділянку, яку орендує школа, а це кілька тисяч гривень.
   Без допомоги спонсорів, а особливо батьків наших учнів нам у майбутньому не обійтись. У цьому питанні ми будемо продовжувати співпрацю з батьківським колективом.

15.                       Управлінська діяльність.

   Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.
     У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Використовуючи постійне підключення до мережі Інтернет, стало можливим користуватися матеріалами сайтів  Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами. 
      Контроль  - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією  використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і, в першу чергу, таких традиційних, як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників поведінки, іншої шкільної документації, тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Статистика говорить сама за себе: протягом 2012-2013 навчального року видано по школі 416 наказів (навчально-виховних, кадрових, фінансових, оформлено та підписано 214 вихідних документів у різні інстанції, складено та обліковано 33 актів по школі, підписано 10 договорів.
       Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення, щодо конкретних учителів  та учнів.
      Цього року під час виписування документів про освіту нашою школою вперше була застосована компютерна програма для друкованого заповнення додатків до атестатів та свідоцтв. Всі солідні освітні заклади вдруковують результати у додатки, а не виписують вручну.
      Як директор школи, дотримуюсь стилю керівництва, який близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі узгодження їх з заступниками, врахування думки колективу й інтересів справи. Я не прихильник бюрократизму, лицемірства, пустослівя, показухи, а тому віддаю перевагу реальній роботі, реальним результатам, які вимагаю від себе і від моїх колег.
      Начальний рік пройшов у напруженій роботі, був насичений різноманітними заходами і хорошими результатами. Ми всі працювали злагоджено, продуктивно. І мені було дуже приємно, що на випускному вечорі з рук голови районної державної адміністрації я отримав почесну грамоту Полтавської обласної державної адміністрації за підписом голови Олександра Удовіченка. Хоча грамота іменна, але я ваважаю, що це нагорода всьому колективу за якісні показники у навчально-виховному процесі.