28.02.13

Участь у обласному науково-практичному семінарі «Ефективна школа: план розвитку чи бізнес план?»
 27 лютого 2013 році директор Чутівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Соколов І.В. взяв участь у обласному науково-практичному семінарі «Ефективна школа: план розвитку чи бізнес план?», який відбувся на базі Полтавського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом.
У семінарі взяли участь: науковці ПОІППО і Полтавського інституту МАУП, 25 директорів шкіл Полтавської області.
Тези виступаючих та публікаторів семінару надруковані у збірнику, та розміщені в електронному вигляді на диску, який отримав кожен учасник. На ньому також є електронна версія підручника Шукевича «Шкільний бюджет» та матеріали попередніх семінарів.
 Відкрив семінар Клепко Сергій Федорович  доктор філософських наук, доцент, проректор з наукової роботи і завідувач кафедри філософії та економіки освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського. Він привітав учасників та зазначив: «Семінар викликаний тим, що школа сьогодні має комплекс різних планів, але вони не завжди відображають те, що хочуть отримати від школи учні, батьки, вчителі.»
 Перед учасниками виступив Сиротенко Григорій Олексійович, завідувач центру педагогічних інновацій та інформації ПОІППО. Він  сказав:“Створення ефективних планів розвитку шкіл – одна з найбільших проблем освіти у світі.”
Далі він ознайомив з системою створення планів розвитку шкіл у Полтавській області:
         Поштовх – участь ПОІППО в Українсько-Нідерландському проекті (2007-2010 р.)
         Тренінги для директорів шкіл на базі ПОІППО     (2009 р.)
         Обласний конкурс на кращий план розвитку шкіл (2009 р.)
         Обласний семінар для директорів шкіл у                  м. Комсомольськ “Філософія майбутнього” (2010 р.)
         Створено рекомендації та направлено у РМК (2010 р.)
         Станом на 2012 р. у Полтавській області існує 712 планів розвитку шкіл.
     Сиротенко назвав принципи створення плану розвитку ЗНЗ:
         Вибірковості.
         Систематичності.
         Безперервності.
         Всеосяжності.
         Демократичності.
         Ефективна організація та здійснення навчально-виховного процесу.
         Ефективне керівництво.
 Описав  етапи створення плану розвитку:
         Створення команди.
         Оцінка попередньої діяльності.
         Створення плану розвитку школи.
         Реалізація плану.
         Оцінювання діяльності ЗНЗ у ході реалізації плану.
         Контроль за планом розвитку.
 Назвав проблеми створення планів розвитку шкіл:
         Недостатнє обґрунтування ресурсів та джерел фінансування.
         Плани не орієнтовані на національну стратегію розвитку освіти.
         У планах відсутнє посилання на нормативні документи.
         Мало результатів анкетування.
         Надмірна “глобалізація” планів, віддалення їх від реальності.
 Виступив Щербань Микола Петрович, доцент кафедри філософії і економіки освіти ПОІППО. З розумінням ролі директора школи він зазначив: “Директор школи сьогодні і педагог, і адміністратор, і системний менеджер, який повинен вести боротьбу за “виживання школи”.
 Доповідач описав проблеми управління шкільним бюджетом, який сьогодні до того ж мізерний:
         Відсутність реальної фінансової самостійності школи, це не дозволяє швидко і ефективно розподіляти ресурси.
         Кошти на розвиток школи не виділяються зовсім.
         Школи слабо орієнтовані на споживачів освітніх послуг і маючи обмежене фінансування, не мають можливості їх покращувати.
         Недосконалість легальних механізмів залучення позабюджетних коштів.
 Який же вихід? Це – створення та поширення автономії навчальних закладів за рахунок:
         Створення самостійних бюджетів.
         Самостійна розробка штатних розписів.
         Самостійна тарифікація.
         Самостійний розподіл і використання бюджетних і позабюджетних коштів.
  Перед учасниками виступив Гетало Володимир Петрович ректор Полтавського інституту МАУП, кандидат економічних наук. Він зазначив: “Мета сьогоднішнього практикуму – висвітлення проблеми ефективного бюджетування школи, наближення кошторису школи до реальних потреб, обговорення методики створення бізнес-плану школи.”
 До проведення практичної частини семінару приступив Гончаров Геннадій Олександрович завідувач кафедри менеджменту Полтавського інституту МАУП, кандидат економічних наук. Він сказав: “Мета тренінгу – дати поштовх до нового мислення, а не чогось навчити.”.
  Геннадій Олександрович висвітлив мету створення бізнес-плану школи:
         Щоб реалізувати ідею створення додаткових освітніх послуг на рівні школи.
         Щоб виграти грант (в т.ч. міжнародних організацій).
         Щоб отримати додаткові позабюджетні кошти від господарської діяльності школи.
 Було описано значення бізнес-планування для суб’єкта господарювання:
         Дає можливість обґрунтувати організацію справи в обраній сфері.
         Дозволяє визначити життєздатність субєкта господарювання в умовах конкуренції.
         Містить орієнтир, як повинно розвиватись підприємство.
         Є інструментом залучення фінансової підтримки.
         Бізнес-план – це план досягнення цілі.
 Далі учасники семінару перейшли до тренінгової частини. Перед виконанням кількох тренінгів, відбулося два тестування (тест на самооцінку психологічної готовності учасників до активного менеджменту та тест на управління своїм часом) . Після проходження кожного тренінгу відбувалося обговорення результатів. 

 На закінчення роботи були надані рекомендації семінару:
ПОІППО:
         Надавати допомогу у підвищенні економічної компетентності директорів ЗНЗ області.
Керівникам ЗНЗ:
         Запровадити чіткий механізм моніторингу власної роботи.
         Розробити фінансову стратегію розвитку навчального закладу в умовах фінансування централізованою чи автономною бухгалтерією.
         Домагатися фінансування інноваційної діяльності у школі за рахунок прямих бюджетних і небюджетних інвестицій.
         Налагоджувати тісну співпрацю з органами місцевої влади, громадськими організаціями та спонсорами, з благодійними фондами.
 По завершенню кількагодинної роботи учасникам були вручені сертифікати.